Hur är fördelningen mellan följare och förare på pardanskurserna?

Generellt sett brukar det vara ungefär så här: på de lägre nivåerna är det vanligt med överskott av följare, medan det på de högre brukar vara tämligen jämnt. När obalans uppstår försöker vi själva jämna till fördelningen, framförallt via det hjälpdansarsystem som finns etablerat på ChicagoHur fungerar det med partnerbyten i pardansklasser?

Det finns både kurser med fast partner och kurser med partner-rotation. För alla pardansklasser med partner-rotation behöver man inte anmäla sig i fasta par, utan istället kan man lugnt förlita sig på att grundsystemet säkerställer att man faktiskt har någon att dansa med. I de parkurser som är annonserade med "fast partner" förekommer ingen partnerrotation och anmälan sker parvis.Vilka kläder respektive skor är lämpliga att ha när man dansar på Chicago?

Klädselmässigt går det för såväl kurser som danskvällar med vad som; för de senare kan det dock ibland vara trevligt med en smula mer uppklätt. När det gäller skofrågan kanske det följande kan tjäna som förslag: Lindy Hop, Autentisk Solo Jazz - Charleston - promenad-/innesko med lädersula eller hård gummisula; Stepp - steppskor eller vanliga skor med hård sula.Om jag missar något kurstillfälle, kan jag då ta igen detta vid en annan tidpunkt?

Nej. Din anmälan knyter dig till en specifik kurs, nivå och dag. Detta är inte flexibelt på grund av att vi jobbar hårt för att behålla balansen mellan förare och följare i klasserna.Är det möjligt att köpa in sig på enskilda klasser?

Ja, detta är möjligt men bara i mån av plats och att inte förar- följarbalansen i klassen kommer i olag. Priset för ett inhopp är 200:- eller 150:- för rabatterade.Vad är en stöddansare och vem kan fungera som stöddansare?

En stöddansare är vanligtvis en person som jämnar till möjliga obalanser mellan förare och följare. Vem som helst kan fungera som stöddansare så länge man går kurs under den aktuella kursomgången. Man stöddansar på en nivå som är lägre än den man normalt sett är aktiv på (endast i undantagsfall på samma nivå). Är du intresserad av att stöddansa skicka intresseanmälan till info@chicago75.se efter det att du anmält dig till en kurs. Skriv stöddans i ämnesraden. Vi behöver följande information: namn, vilken kurs du är anmäld till samt kontaktinformation (e-post och telefonnummer). Vi hör därefter av oss om det blir aktuellt.Är det möjligt att hyra Chicago för egen kursverksamhet, danskvällar eller fester?
" Ja, i mön av tillgängliga tider så är det fullt möjligt att hyra in sig på Chicago med olika arrangemang. Vid intresse, kontakta oss gärna för en närmare diskussion.Hur ser lokalens och verksamhetens tillgänglighet ut?

Chicago är beläget på Hornsgatan 75. De närmsta parkeringarna för rörelsehindrade är belägna på Hornsgatan 92, Brännkyrkagatan 91 samt 76, Krukmakargatan 40. Chicago har inga ljudslingor eller hörselhjälpmedel. Verksamheten har en relativt hög ljudvolym då den omfattar både levande och inspelad musik för dans. Verksamheten är inte syntolkad eller texttolkad. Den fysiska tillgängligheten är begränsad då lokalen befinner sig i källarplan en halv trappa ner utan hiss. Toaletterna är inte anpassade för rörelsehindrade. Verksamheten omfattas inte av starka dofter eller ljus. Vi har en tillmötesgående och vänlig personal som gladeligen hjälper till i alla situationer. Har du frågor angående tillgängligheten tveka inte att höra av dig till Sakarias Larsson på vårt kontor 08-6696090, eller maila till info@chicago75.se