LINDY HOP
Lindy Hop, eller som den förr kallades i Sverige, Jitterbug, föddes i Harlems danshallar och nattklubbar under swingeran på framförallt 30- och 40-talen. I stort en salongsmässig pardans som tangerar allt från intim småskalighet och intricitet till snabb och ibland ekvilibristisk akrobatikkonst. Attraktiv för såväl gammal som ung och sedan många år en internationellt etablerad dans med ett utbrett och positivt kontaktnät världen över.


Lindy Hop

AUTENTISK SOLO JAZZ
Med ovan begrepp avses det individuella och icke parbundna sättet att dansa till traditionell swingmusik långt innan det att balett och andra dansstilar erövrade såväl uttrycket som själva namnet (jazzdans). Stilmässigt och historiskt representeras genren kanske bäst genom alla de filmer som Hollywood producerade under framförallt 30-, 40- och det tidiga 50-talet. I kursen avser vi att fösta särskild uppmärksamhet vid det rytmiska tänkandet samt de traditionella jazzsteg som utvecklades under epoken.

autentisk jazz

CHARLESTON
Tjugotalets stora amerikanska modedans som lär ha kommit till Europa någon gång kring 1925 med Josephine Baker och hennes engagemang på Folies Bergéres i Paris. En hastig och i första hand individuell dans baserad på årtiondets stil- och musikideal.charleston

STEPP
Perkussionistisk dans som i omgångar populariserats inom framförallt musikal-, teater- och nattklubbsgenren. Toppen nåddes under jazzepoken på 20-talet men även under senare år har dansen i modern tappning rönt stora framgångar. På Chicago avser vi dock, det senare till trots, att hålla fast vid urbilden från swingtiden med därtill hörande musik, rytmik och inriktning.

stepp