Samlingsnamn för ett stort antal danser vilkas ursprung och rytmik är intimt sammanlänkade med framförallt mellankrigsperiodens amerikanska musik- och stilideal. Vissa av danserna är i stort rena pardanser medan andra är högst individuella. Gemensamt för dem alla är dock att de betonar swingrytmik och att de lämnar stort utrymme för ett personligt och improvisativt utförande utan regler och restriktioner.
discilp
discilp
discilp
discilp

DANSINSTRUKTÖRER

Som lärare för swingutbudet på Chicago fungerar i princip enbart internationellt erkända instruktörer med lång och omfattande erfarenhet inom genren. Bland dessa märks framförallt Mimmi Gunnarsson, Frida Häggström Ghert, Sandra Klack, Christina Loukaki, Elin Rhodiner, Lizette Rönnqvist, Fatima Teffahi, Fredrik Dahlberg, Emil Håkansson, Lars-Erik Jemt, Daniel Larsson, Sakarias Larsson, Nils Nygård, Patrik Pettersson, Markus Rosendahl och Anders Sihlberg. Ytterligare instruktörer finns i cirkulation allt efter behov och efterfrågan. Swing är vår egen specialitet och därtill själva blodomloppet i verksamheten på Chicago.